Voor werkgevers

Supervisie, intervisie en coaching zijn krachtige leertrajecten die de professionals kunnen ondersteunen. Dat gebeurt door te valideren wat ze al goed kunnen maar wat mogelijk wat op de achtergrond is geraakt. Door de eigen valkuilen te leren herkennen en hierin regie te nemen en ander gedrag aan te leren. Dit alles heeft een grote invloed op het functioneren van een persoon en de samenwerking in het team. 

Duurzame inzetbaarheid van zeer betrokken professionals

Duurzame inzetbaarheid en zelfregie zijn belangrijke thema’s in het sociaal- onderwijs-, zorg- en welzijnswerk.
Het werken met en voor mensen is een vak dat wordt uitgeoefend door hoog opgeleide en vaak zeer betrokken professionals. Tegelijk worden de eisen die aan hen worden gesteld steeds zwaarder; ze moeten zelfstandiger (zelfsturend) gaan werken en zorgen dat ze hun punten voor hun registratie halen. Daarbij is er de samenleving die sneller en ‘digitaler’ wordt en waarbij het minder vanzelfsprekend is om hulp te vragen aan naasten. Dit alles leidt tot hoger verzuim en verloop in beroepen waarin je juist wilt dat bewoners/cliënten/leerlingen vertrouwde gezichten om zich heen hebben.

"WHEN YOU KNOW BETTER, YOU DO BETTER"
Maya Angelou

Wat professionele begeleiding kan opleveren

Inzicht leidt ertoe dat je andere keuzes kunt maken. En dat leidt tot ander gedrag.

Supervisie en intervisie aangeboden door een LVSC-gecertificeerd begeleider, levert punten op voor de SKJ-registratie en biedt vrijstelling van reflectieverslagen voor het SKJ. Coaching is een sneller en resultaatgericht traject voor professionals die vast lopen in het werk en is ook zeer geschikt bij re-integratie na burn-out.

De professional achter ProfiLerend

Mijn ervaring als sociaal werker, docent Sociale studies en gezinsbegeleider gebruik ik om snel tot de kern te komen. Ik heb ervaring en expertise op het gebied van hoogsensitiviteit (HSP) en omgaan met stress.

Mijn basis is het systemisch gedachtegoed. Daarbij maak ik gebruik van principes uit de positieve psychologie, waarderend onderzoeken (appreciative inquiry) en psychodynamisch begeleiden. Ik ga zoveel mogelijk uit van reeds aanwezige kennis, bekrachtig deze en waar nodig vul ik aan.

LVSC geregistreerd supervisor en registercoach. Lees meer over Annet Kapteijn 

Tarieven

Supervisie individueel (1 uur)95 euro
Supervisie groep, max. 3 (1 ½- 2 uur )70 euro pp
Coaching individueel (1 uur)65 euro
Coaching t/m 25 jaar individueel (1 uur)55 euro
Intervisie en werkbegeleidingOfferte op maat