De visie van ProfiLerend

Visie

Mensen die met mensen werken in het sociaal werk, jeugdzorg, onderwijs, gehandicapten zorg enzovoorts, zijn in mijn ervaring gedreven en deskundige mensen. Ze zijn óók kwetsbaar, omdat zij zelf hun belangrijkste instrument zijn. Uitval door ziekte en stress ligt op de loer. Dat vraagt om regelmatig onderhoud van deskundigheid en persoonlijke support door reflectie en spiegeling van een deskundig supervisor of coach. Werkgevers zouden hun professionals dit moeten gunnen om daarmee duurzame inzetbaarheid te bevorderen en de kwaliteit te verhogen.

"En toen kwam de dag dat het risico om een hermetisch gesloten bloemknop te blijven, oneindig veel pijnlijker werd dan het risico om tot bloei te komen" Anaïs Nin.

Missie

Mijn missie is het om professionals die met mensen werken nog beter te laten worden in hun vak. Dat kan kortdurend en gericht door middel van coaching, dat kan ook meer verdiepend en verbredend in een leertraject in supervisie, of door van elkaar te leren in begeleide intervisie of training. Ik wil daar op mijn manier graag aan bijdragen en geloof dat ik vanuit mijn kennis en ervaring in de diverse sectoren van grote meerwaarde kan zijn.