Trainingen

Een training is meer dan alleen kennisoverdracht. Het gaat juist om het oefenen van nieuwe vaardigheden zodat je ze kunt toepassen in je werk.

Trainingen van ProfiLerend worden ontworpen naar de wens van de klant, zowel op inhoud als in vorm. Een uitgebreide intake gaat aan de trainingen vooraf om de wensen van de opdrachtgever helder te krijgen.

Waarom training

Hier komt het motto van ProfiLerend naar voren: “When you know better, you do better”.

Training vergroot de professionaliteit en draagt bij aan deskundigheidsbevordering die in het altijd bewegende werkveld zo hard nodig is. Annet heeft ervaring in het geven van de volgende trainingen:
– Implementatie intervisie;
– Methodisch werken en Methodisch werken: verantwoorden van je handelen;

 

"Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf."
Galileo Galilei

Voor wie

Trainingen kunnen gegeven worden voor organisaties werkzaam in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, welzijnsinstellingen, onderwijs en gemeenten..

Trainingen zijn op maat en komen in overleg tot stand

Tarieven

Trainingen en intervisie Offerte op maat