Supervisie

Met supervisie start je een individueel leerproces, waarbij de focus ligt op jouw persoonlijke, werkgerelateerde leervragen. De begeleiding van een supervisor stimuleert het reflecteren op de eigen werkervaringen. Patronen die je in jouw leven hebt ontwikkeld komen hierdoor aan het licht waardoor je bewust kunt kiezen of deze nog helpend zijn in je huidige (werk)situatie.

Het doel is om een betere professional te worden doordat je inzicht krijgt in het eigen handelen, gedachten en gevoelens. Dit heeft direct invloed op de (werk)relatie met anderen.

Ervaring met Annet als supervisor:

Debbie: “Annet is een supervisor met voelsprieten, sensitief voor verbale en non-verbale signalen die jou tekenen. Ze weet je te raken en in beweging te zetten door de juiste vragen te stellen en je vooral zelf eigenaarschap over je leerproces te laten houden.” 

"You will either step forward into growth, or you will step backward into safety." H. Maslow

Wanneer

Supervisie is een leertraject dat je helpt een betere professional te worden. Als je in je werk steeds weer merkt dat je geen ‘nee’ kunt zeggen tegen collega’s, een allergie hebt voor bepaalde mensen, moeite hebt met de balans privé-werk of als je niet weet of je huidige werk nog wel bij je past, dan kan supervisie je inzicht en antwoorden geven.
Met inzicht is er al een begin van verandering.

Hoe

In supervisie leer je allereerste van de praktijksituaties die je zelf inbrengt. Daarnaast leer je van de reflectie die je doet tijdens en na de bijeenkomst. Er wordt namelijk van de supervisant verwacht dat deze voor iedere bijeenkomst een werkinbreng en een reflectie schrijft. ProfiLerend werkt ervaringsgericht. Dat betekent dat ook de ervaring in de relatie tussen supervisant en supervisor meespeelt. Die situatie (het hier en nu) kan input geven voor het leren over de praktijk (daar en dan). Bijvoorbeeld: een supervisant vertelt wat ze allemaal doet, en als ik dat aanhoor, dan krijg ik het er als supervisor ook een beetje benauwd van. Dat benoem ik dan, ik zeg: Ik krijg het benauwd van wat jij allemaal doet en ik vraag me af wanneer jij eigenlijk tijd hebt voor jezelf, hoe is dat voor je als ik dat zeg?

Supervisie kan individueel, maar ook in een kleine groep of met een duo

Praktisch

Supervisie is een traject van minimaal 10 en maximaal 15 bijeenkomsten. Het kan individueel, maar ook in een kleine groep (max. 3) of in duo’s. Na drie bijeenkomsten is er een klikevaluatie. Daarin kijken we of er sprake is van een veilige en stimulerende leeromgeving. Als dit voor iedereen zo is, gaan we door en is er de vijfde bijeenkomst een tussenevaluatie. Bij de laatste bijeenkomst volgt een eindevaluatie. 

Supervisie in een groep vindt meestal plaats op locatie. Voor opleidingen kan de supervisie zoals die past in het lesprogramma worden gegeven bij de opleidingsinstelling.

Let op: Voor supervisanten met een SKJ-registratie levert het voltooien van een supervisietraject punten op voor hun registratie en een vrijstelling voor reflectie naar de SKJ. Een verklaring wordt hiertoe bij de laatste bijeenkomst afgegeven.

"Beste Annet, BEDANKT met hoofdletters! Je hebt me doen inzien dat een boom vier seizoenen doorgaat, waarbij verandering en bladverlies nodig is om tot nieuw leven te komen. Je hebt me leren kijken naar de knoppen, die met liefde en aandacht gaan bloeien."
D.
"Bedankt Annet, echt 1000 keer bedankt! Ik had van tevoren niet bedacht dat supervisie zoveel zou doen. En het klinkt misschien wat overdreven, maar het heeft mijn leven echt verrijkt en verbeterd! Keep up the good work!"
J.
"Bedankt voor de leerzame supervisie. Ik heb veel geleerd, ken mijzelf beter en ben liever geworden voor mijzelf.."
D.

Tarieven

Supervisie individueel (1 uur): 95 euro
Supervisie groep, max. 3 (1 ½- 2 uur ): 70 euro pp