Intervisie

Intervisie

Sociaal professionals werken middenin de samenleving die voortdurend verandert en in beweging is. Dit vraagt van de professional dat hij of zij zich voortdurend kan aanpassen aan wat zich voordoet. Daarnaast moet deze professional zijn organisatie vertegenwoordigen en zijn eigen handelen kunnen verantwoorden. Dit vraagt om een grote mate van zelfsturing en reflectie. Bij uitstek is intervisie daar een goede methode voor. De eigen werkervaringen staan centraal om daarvan te leren, de input van collega’s helpt om te reflecteren en na te denken over handelingsalternatieven. In principe is intervisie onbegeleid, maar een deskundige implementatie van de methode helpt om de intervisie stevig neer te zetten zodat men later onbegeleid verder kan. Ook wanneer intervisiebijeenkomsten niet voldoende renderen kan (tijdelijke) begeleiding zinvol zijn.

Aanbod:

Begeleiding

De begeleiding van intervisie door Profilerend staat garant voor positieve leerervaringen. Door gestructureerde en methodische begeleiding ontstaat een veilige leeromgeving waarin de deelnemers zelf eigenaar blijven van het proces. Er wordt een diversiteit aan methodieken ingezet passend bij de groep, de inbrenger en de vraag, zodat het kapitaal van de deelnemers optimaal wordt benut. Door de theoretische en methodische kennis van de begeleider worden thema’s onderbouwd en extra uitgediept.

Implementatie

Profilerend kan ondersteunen bij het (opnieuw) opzetten van intervisie in een organisatie. Er is aandacht voor contractering, inhoud van de bijeenkomsten en de verschillende methodieken. Doel is dat de groep uiteindelijk zelfstandig kan functioneren.

In geval van een bestaande intervisiegroep die niet rendeert kan Profilerend een analyse doen naar de oorzaak, maatregelen voorstellen en desgewenst ondersteuning bieden bij de uitvoering.

Online intervisie behoort tot de mogelijkheden.

"Collectief leren gaat niet om het leren van maar om het leren tussen mensen."
(Bron coachingskalender 2017)

Intervisie ten behoeve van SKJ-registratie

Voor (her)registratie bij het SKJ is intervisie onder begeleiding van een LVSC-geregistreerd begeleider goed voor 1 registerpunt per uur, mits aan alle door het SKJ gestelde eisen is voldaan. Deze eisen gelden de groepsgrootte, de duur en het aantal bijeenkomsten en het tevoren bepalen van een leervraag.
Profilerend staat garant voor het voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKJ.
Zowel op gebied van kwaliteit en inhoud als voor het aantal bijeenkomsten. Omdat ik LVSC
geregistreerd supervisor ben, hoeven professionals na de bijeenkomst geen verslag te
schrijven.

 

Intervisie trajecten zijn op maat en komen in overleg tot stand

Tarieven

Trainingen en intervisie Offerte op maat