doelstellingen en methoden

Mijn werkwijze

In het logo van Profilerend zijn hoofd, hart en handen verwerkt. Daar is over nagedacht!

In al mijn begeleidingstrajecten streef ik ernaar de kennis van het hoofd, de levenswijsheid van het hart te verbinden met het uitvoeren, het doen. De handen in het logo symboliseren het doen.

Basis voor mijn werkwijze is daarbij de positieve psychologie. Bij deze stroming is het uitgangspunt dat we waarderen wat er al is, wat goed gaat. Vanuit daar gaan we verder. Het oplossingsgericht werken komt hieruit voort. Het accent ligt dan op het méér doen van wat werkt.

Daarbij vind ik een ‘systemische blik’ belangrijk. Dat wil zeggen: als professional en als persoon sta je niet los. Je bent een onderdeel van een groter geheel. Dit kan de organisatie zijn waarin je werkt, of je sociale omgeving. Dit systeem beïnvloedt je functioneren. Aan de andere kant kun jij dus ook zelf invloed hierop uitoefenen.

Elementen van mindfulness gebruik ik omdat dit helpt om de verbinding tussen hoofd en hart, die zoveel mensen kwijt zijn, weer tot stand te brengen. Je zult verbaasd zijn wat het kan opleveren als je  gewoon even stil bent. En dan luistert naar wat je eigen- wijsheid je te vertellen heeft.

Het uiteindelijke doel van de begeleiding door ProfiLerend is door middel van reflectie komen tot beter functioneren, als professional en als persoon.